Publicerad:

Senast ändrad:

Oro för ett barn – barn har rätt till stöd och skydd

Närbild på en nallebjörn som ligger med huvudet nedåt på en stensatt yta utomhus.

Mer än 200 000 barn i Sverige lever i ett hem där det förekommer olika former av våld. Det är cirka 2–3 barn i varje skolklass. Det är 10 procent av barnen i din förening, i barnens fotbollslag eller av dina kollegor. Många barn som lever nära våld blir också själv utsatta. Barn som far illa eller riskerar att fara illa är ett gemensamt samhällsansvar.

Barns våldsutsatthet är ett stort samhällsproblem. Förutom att själva våldet i sig leder till lidande, leder det också till fysisk och psykisk ohälsa bland barn.

 

Många barn som far illa kommer inte till socialtjänstens kännedom och kan därmed inte alltid få det stöd och skydd som de behöver från samhället.

 

Du kan göra skillnad

Om du misstänker att ett barn far illa ska du alltid rapportera din oro till socialtjänstens telefonnummer för orosanmälan 0524-183 86.

 

Önskar du rådgöra med socialtjänsten kan du alltid ringa 0526-190 00 (barn- och ungdomsenhet) och 0526-192 77 (vuxenenhet).


Tänk på när du ringer polis eller Socialtjänst – det räcker att du har en misstanke om våld! Det är sedan deras sak att ta reda på vad som har hänt och utreda det. Det räcker att du har en misstanke och en oro.

 

Kontaktuppgifter vid våld eller misstanke om våld


En vecka fri från våld

En vecka fri från våld är ett initiativ av organisationerna Unizon och MÄN, som stöds av Sveriges Kommuner och Regioner och Jämställdhetsmyndigheten. Syftet med kampanjen är att uppmärksamma att våld i nära relationer är ett omfattande samhällsproblem och att sprida kunskap om hur vi tillsammans kan förebygga våld.

 

I år uppmärksammar Lysekils kommun, Strömstads kommun, Tanums kommun, Orust kommun, Sotenäs kommun och Munkedals kommun En vecka fri från våld tillsammans. Veckan sker också i samverkan med Polisen Västra Fyrbodal.

 

Digitala seminarier under veckan

• Om barn och ungas utsatthet på nätet och hur de påverkas av porren - Tisdag 21 november

Digital kvällsföreläsning via Lilla Edets kommun med Maria Ahlin som driver ungdomsorganisationen Changing attitudes.

Datum och tid: tisdag 21 november 2023 kl. 18:00, digitalt

Evenemanget är digitalat och kostnadsfritt, men anmälan krävs.
Se evenemangsinformation.

Arrangör: Lilla Edets kommun i samarbete med Vänersborgs kommun, Trollhättans stad, Uddevalla kommun, Sotenäs kommun, Dals Eds kommun, Munkedals kommun, Lysekils kommun, Strömstads kommun, Tanums kommun och Orust kommun.

• Vad är brott i nära relationer och hur går utredningsprocessen till? - Torsdag 23 november

Digital föreläsning med Polisen om Brott i nära relationer.

Datum och tid: Torsdag 23 november klockan 12:00-12:30

Alla är välkomna att delta, ingen anmälan krävs. Föreläsningen är kostnadsfri.

Till Polisens seminarie (Teams-länk)

Arrangör: Polismyndigheten i samverkan med Lysekils kommun, Vänersborgs kommun, Lilla Edets kommun, Trollhättans stad, Uddevalla kommun, Sotenäs kommun, Dals Eds kommun, Munkedals kommun, Strömstads kommun, Tanums kommun, Orust kommun.

• När man inte längre kan leva sitt liv - Fredag 24 november

Digital föreläsning av Brottsofferjouren

Datum och tid: Fredag 24 november kl. 12.00 – 13.00

Till Brottofferjourens seminarie

 

 

 

 

 

Tipsa webbredaktionen