Publicerad:

Senast ändrad:

Frågor kring utpekade markområden i ÖP 2040

Illustrerad bild över en geografiskt område

Munkedals kommun har fått in ett antal frågor och synpunkter kring förslag för vissa markområden i samrådet kring översiktsplan 2040. Att områden i ÖP 2040 markerats med ”mångfunktionell bebyggelse” eller ”verksamhetsmark”, innebär endast att kommunen öppnar upp möjligheter för markägare att utveckla framtida bostäder eller verksamheter i dessa områden.

I förslaget till kommunens översiktsplan 2040 (ÖP 2040) som nu redovisats under ett samråd, har kommunen angett förslag på lämplig/möjlig framtida användning av vissa markområden.

 

- Vi vill gärna förtydliga att förslagen i en översiktplan inte sätter hinder för hur marken idag används, säger Peter Karlsson, chef för samhällsbyggnadsförvaltningen. Förslagen ger istället markägare en ökad möjlighet att i framtiden ställa om hur marken används, om markägaren så önskar.

 

En eventuell omställning av mark föregås alltid av detaljplanearbete enligt bland annat plan- och bygglagen, precis som i alla andra fall då markägare önskar exploatera.

 

- Efter samrådet för ÖP 2040 kommer kommunen att bearbeta synpunkterna i ett reviderat förslag. Sedan kommer det förslaget att ställas ut för granskning där allmänhet och organisationer återigen kan inkomma med synpunkter, innan en slutlig version av ÖP 2040 kan antas av kommunfullmäktige, berättar Peter Karlsson.

 

Samhällsbyggnadsförvaltningen vill även uppmuntra alla som har synpunkter på förslaget till Översiktsplan 2040 att framföra dessa via kommunens hemsida, och vid frågor kontakta samhällsbyggnadsförvaltningen via e-post: planbygg@munkedal.se

 

 

 

Tipsa webbredaktionen