Vänthallen vid Munkedals station öppen vardagar

Utanför en tågstation när ett tåg kommer in på plattformen. Tre personer står och väntar på perrongen. Det är grått väder med lite snö på marken.

Efter att Munkedals kommun köpte stationshuset i Munkedal under 2023 öppnar vi nu upp vänthallen, vardagar mellan kl. 07:15-15:45.

– Vår förhoppning är att kunna utöka öppettiderna genom att installera andra typer av låsfunktioner, idag sker allt manuellt, säger Mårten Kallin, enhetschef Tekniska enheten.

Han berättar även att enheten kommer att starta renoveringsarbeten i lokalen, inklusive toaletter, under 2024. Just nu pågår projektering över hur renoveringen ska ske.