Munkedals kommunvapen

Tillkännagivande

Samordningsförbundet Väst
Styrelsemöte nr 4 2020
Datum för sammanträde
2020-11-24 är öppet för allmänheten, kl 14.00 under:

§ 8 Verksamhetsplan med budget för 2021 med verksamhetsinriktning t o m 2023

För att förhindra smittspridning av Covid-19, så går endast att delta digitalt.

Du som önskar/tänker/vill delta, anmäl det till info@sofvast.se 

Senast onsdag den 22 november.

Förvaringsplats för kallelsen

Administrativa enheten, Kommunhuset Forum,

Centrumtorget 5, Munkedal

 

Ansvarig för tillkännagivandet

Ulrika Skreberg-Karlsson

ulrika.skreberg-karlsson@munkedal.seTillbaka till den officiella anslagstavlan