Munkedals kommunvapen

Bygga, bo och miljö

Bild över vatten och en gyllene solnedgång. I bakgrunden syns berg.

Här finns information för dig som bor eller har planer på att bosätta dig i Munkedals kommun.


Läs om kommunens detaljplanering, bygglovsprocessen samt vilka regler som gäller. Du kan också läsa om kommunens bostadspolitik, bredbandsutbyggnad, energirådgivning, vatten och avlopp, renhållning och sotning.

 


Elisabeth Linderoth

Förvaltningschef samhällsbyggnad


elisabeth.linderoth@munkedal.se

0524-180 25


Henrik Gustafsson

Enhetschef Plan, Bygg och Mark


henrik.gustafsson@munkedal.se

0524-181 32