Munkedals kommunvapen

Bygga, bo och miljö

Bild över vatten och en gyllene solnedgång. I bakgrunden syns berg.

Här finns information för dig som bor eller har planer på att bosätta dig i Munkedals kommun. Läs om kommunens detaljplanering, bygglovsprocessen samt vilka regler som gäller. 

 

Du kan också läsa om kommunens bostadspolitik, bredbandsutbyggnad, energirådgivning, vatten och avlopp, renhållning och sotning.


Lysekils, Munkedals och Sotenäs kommuner har en gemensam miljöenhet och miljönämnd med namnet Miljönämnden i mellersta Bohuslän.


Miljönämnden i mellersta Bohuslän ansvarar för frågor som berör miljö, livsmedel och hälsa, smittskydd med mera. Miljönämnden arbetar i huvudsak med prövning och tillsyn samt rådgivning och information.

Elisabeth Linderoth

Förvaltningschef samhällsbyggnad


elisabeth.linderoth@munkedal.se

0524-180 25


Henrik Gustafsson

Avdelningschef Plan, bygg och MEX


henrik.gustafsson@munkedal.se

0524-181 32Maria bylund

Enhetschef

Miljöenheten i mellersta Bohuslän


maria.bylund@sotenas.se

0523-66 40 18