Kompostering av hushållsavfall

Kompostering är en traditionell metod för att ta tillvara de näringsämnen som finns i mat- och trädgårdsavfall. Kompostering innebär att avfallet bryts ner på biologisk väg med hjälp av bakterier, svampar och smådjur.

Utsortering av matavfall till rötning

I Munkedals kommun samlas matavfallet in till rötning och uppgraderas till biogas och biogödsel vilket ersätter fossila bränslen och konstgödsel vilket innebär en stor miljövinst.


Rambos webbplats kan du läsa mer om matavfall till rötning.

Vill du själv kompostera ditt matavfall?

Vill du börja kompostera ditt matavfall i egen kompost hemma anmäler du det till Miljönämnden i mellersta Bohuslän, köper en varmkompost och sätter igång. Du hittar ansökningsblanketten under Relaterad information. Välj sedan ett abonnemang med matavfallssortering hos Rambo.


I Rambos nya insamlingssystem är det samma taxa om du komposterar ditt matavfall hemma som om du lämnar ditt matavfall till oss för rötning. Om du redan har anmält kompost till miljönämnden, väljer du bara ett abonnemang med matavfallssortering.


Här kan du läsa om vad som går att kompostera

Vad vinner du på att kompostera?

 • Du får en fin jordförbättringsprodukt
 • Du gör något som är roligt, lustfyllt och lärorikt – för både barn och vuxna
 • Du bidrar till kretsloppssamhället: näringsämnen återförs till marken

Planera ditt komposterande

Behöver jag anmäla komposten?

Ja, om du ska kompostera matavfall. Du anmäler din kompost till miljöenheten, blanketten hittar du under Relaterad information.


Vilken typ av kompostbehållare behöver jag?

Om du ska kompostera matavfall krävs en skadedjurssäker och isolerad varmkompost. Ska du bara kompostera trädgårdsavfall räcker det med en enklare kompostbehållare.


Var ska kompostbehållaren stå?
På jord/gräs, skuggigt, vindskyddat. Lakvatten måste kunna rinna bort.


Hur löser jag sorteringen i köket?

En hink med lock eller liknande duger bra.


Kan jag ändra tidsintervall av sophämtningen?
Ändring av tidsintervall av sophämtning görs hos Rambo AB, efter inlämnad anmälan om kompost hos miljöenheten.

Att tänka på då du komposterar

Fixa strömaterial
Sågspån, kutterspån, flis, hackad halm, torvströ, flisat trädgårdsavfall, bruna löv.

Hur går det till?

 • Starta lugnt! Börja helst på våren.
 • Låna lite kompostmassa från en "gammal" kompost, och lägga det i botten.
 • Finfördela matresterna och trädgårdsavfallet.
 • Det är viktigt att varva en del strö med tre delar köksavfall.
 • Rör om och lufta – på ytan varje gång, på djupet då och då.

För torr, för blöt?

 • Komposten ska kännas som en urkramad tvättsvamp!
 • Täck över.


När är det klart?

 • När komposten är kall och doftar jord.
 • Sålla komposten.

Vad kan jag använda den ”färdiga” komposten till?

Blanda upp med tre till fem delar jord, torv, sand eller annat beroende på användningsområde.