Miljönämndens taxor

Foto på svenska sedlar och mynt i olika valörer.

Miljönämnden tar ut en avgift för prövning och tillsyn enligt nämndens verksamhet. Det är en grundläggande princip att det är den som bedriver en verksamhet som kan orsaka hälso- eller miljöstörningar ska betala kostnaderna för samhällets tillsyn. Målet är att tillsynsverksamheten så långt som möjligt ska vara självfinansierad, istället för att bekostas med skattemedel.

Timavgiften 2020 är följande:

  • Livsmedelstillsyn: 1272 kr/timme
  • Övrig tillsyn: 1030 kr/timme
  • Uppdragsverksamhet: 677 kr/timme


Timavgiften uppräknas årligen efter löneindex (LÖI).


Några räkneexempel för 2020:

  • För en restaurang med sex timmars tillsynstid blir den årliga kostnaden 7632 kr.
  • För ett avloppsärende som tar åtta timmar att handlägga blir avgiften 8240 kr.
  • För ett värmepumpsärende som tar två timmar att handlägga blir avgiften 2060 kr.


Detta är bara exempel på vad avgiften för handläggningen av ditt ärende kan bli.

Senast ändrad:

Sidansvarig: Webbredaktion Munkedal