Munkedals kommunvapen

Meny

Slam och latrin

Foto på ett rött utedass med vita knutar och ett utsågat hjärta i dörren. Utedasset står i en lummig grön miljö.

Slamtömning skall utföras av kommunens godkända entreprenör om inte dispens beviljats av miljönämnden i mellersta Bohuslän.

Slamavskiljare, slutna tankar och andra typer av reningsanläggningar som behöver slamtömmas ska vara lätt tillgängliga för tömning och inspektion. Lock och andra tömningsanordningar får inte vara övertäckta vid tömningstillfället. Locket ska kunna flyttas av en person.

 

Fastighetsägaren ansvarar för anläggningens skötsel.

Tömningsintervall

Mer information om tömningsintervall finns på Rambo AB:s webbplats.

Eget omhändertagande av slam

Dispens från kommunal slamsugning av slam från slamavskiljare för bad-disk-tvättvatten kan medges om farbar väg (för slamsugningsfordon) saknas fram till fastighet/bostadshus. Slam ska omhändertas i en kompost och tömning ska ske med det intervall som anges i renhållningsföreskrifterna.

Slam från slamavskiljare med ansluten WC får endast omhändertas i egen regi av den som har en jordbruksfastighet med möjlighet att sprida på egen/arrenderad mark. Avvattnad/torkad slam från minireningsverk kan dock få omhändertas i kompost även av den som har en vanlig fastighet.

För att få ta om hand om eget slam ska en ansökan om dispens från kommunal slamtömning göras till miljönämnden i mellersta Bohuslän. Den ska innehålla uppgift om sökanden, fastighet, hur slammet ska tas om hand och vilken typ av slam det gäller.

Senast ändrad: 2019-03-08

Sidansvarig: Lotta Karlsson

Ann-Katrine Stranne

Miljöhandläggare

Miljöenheten i mellersta Bohuslän

 

ann-katrine.stranne@sotenas.se

0523-66 40 27

 

 

Anna-Maria Axiotou

Miljöhandläggare

Miljöenheten i mellersta Bohuslän

 

anna.axiotou@sotenas.se

0523-66 40 44


 

Lars Forsberg

Miljöhandläggare

Miljöenheten i mellersta Bohuslän

 

lars.forsberg@sotenas.se

0523-66 40 37

 

 

Solveig Svensson

Miljöhandläggare

Miljöenheten i mellersta Bohuslän

 

solveig.svensson@sotenas.se

0523-66 40 24

 

 

Yvonne Petersson

Miljöhandläggare

Miljöenheten i mellersta Bohuslän

 

yvonne.petersson@sotenas.se

0523-66 40 45


 

MUNKEDALS KOMMUN

Munkedals kommun

455 80 Munkedal

 

Besöksadress:

Centrumtorget 5, Munkedal

 

Hitta hit


Organisationsnummer:
21 20 00-13 30

 

 

KONTAKTA KOMMUNEN

Telefon: 0524-180 00

E-post: kommun@munkedal.se

 

Ordinarie öppettider:

Måndag - torsdag: kl. 08:00-16:30

Fredag: kl. 08:00-16:00


Se avvikande öppettider

 

Felanmäl bristande tillgänglighet:

webbredaktion@munkedal.se

MUNKEDALS KOMMUN

Munkedals kommun

455 80 Munkedal

 

Besöksadress:

Centrumtorget 5, Munkedal

 

Hitta hit


Organisationsnummer:
21 20 00-13 30

KONTAKTA KOMMUNEN

Telefon: 0524-180 00

E-post: kommun@munkedal.se

 

Ordinarie öppettider:

Måndag - torsdag: kl. 08:00-16:30

Fredag: kl. 08:00-16:00

 

Se avvikande öppettider


Felanmäl bristande tillgänglighet:

webbredaktion@munkedal.se

SOCIALA MEDIER

Tre sociala mediers ikoner. Facebook med ett litet f på en mörkblå cirkel. Instagram med en stiliserad kamera i vita linjer på en mångfärgad cirkel. Twitter med en vit flygande fågel på en ljusblå cirkel.