Munkedals kommunvapen

Meny

Slam och latrin

Foto på ett rött utedass med vita knutar och ett utsågat hjärta i dörren. Utedasset står i en lummig grön miljö.

Slamtömning skall utföras av kommunens godkända entreprenör om inte dispens beviljats av miljönämnden i mellersta Bohuslän.

Slamavskiljare, slutna tankar och andra typer av reningsanläggningar som behöver slamtömmas ska vara lätt tillgängliga för tömning och inspektion. Lock och andra tömningsanordningar får inte vara övertäckta vid tömningstillfället. Locket ska kunna flyttas av en person.


Fastighetsägaren ansvarar för anläggningens skötsel.

Tömningsintervall

Mer information om tömningsintervall finns på Rambo AB:s webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Eget omhändertagande av slam

Dispens från kommunal slamsugning av slam från slamavskiljare för bad-disk-tvättvatten kan medges om farbar väg (för slamsugningsfordon) saknas fram till fastighet/bostadshus. Slam ska omhändertas i en kompost och tömning ska ske med det intervall som anges i renhållningsföreskrifterna.

Slam från slamavskiljare med ansluten WC får endast omhändertas i egen regi av den som har en jordbruksfastighet med möjlighet att sprida på egen/arrenderad mark. Avvattnad/torkad slam från minireningsverk kan dock få omhändertas i kompost även av den som har en vanlig fastighet.

För att få ta om hand om eget slam ska en ansökan om dispens från kommunal slamtömning göras till miljönämnden i mellersta Bohuslän. Den ska innehålla uppgift om sökanden, fastighet, hur slammet ska tas om hand och vilken typ av slam det gäller.

 

Senast ändrad: 2020-07-24

Sidansvarig: Jenny Pettersson

Ann-Katrine Stranne

Miljöhandläggare

Miljöenheten i mellersta Bohuslän


ann-katrine.stranne@sotenas.se

0523-66 40 27Anna-Maria Axiotou

Miljöhandläggare

Miljöenheten i mellersta Bohuslän

 

anna.axiotou@sotenas.se

0523-66 40 44


 

Lars Forsberg

Miljöhandläggare

Miljöenheten i mellersta Bohuslän


Föräldraledig

 

lars.forsberg@sotenas.se

0523-66 40 37Yvonne Petersson

Miljöhandläggare

Miljöenheten i mellersta Bohuslän

 

yvonne.petersson@sotenas.se

0523-66 40 45


 

Miljöenheten i mellersta bohuslän


Postadress:
Sotenäs kommun

Miljöenheten

456 80 Kungshamn

 

E-post:

miljoenheten@sotenas.se


MUNKEDALS KOMMUN

Munkedals kommun

455 80 Munkedal

 

Besöksadress:

Centrumtorget 5, Munkedal

 

Hitta hit


Organisationsnummer:
21 20 00-13 30

 

 

KONTAKTA KOMMUNEN

Telefon: 0524-180 00

E-post: kommun@munkedal.se

 

Ordinarie öppettider:

Måndag - torsdag: kl. 08:00-16:30

Fredag: kl. 08:00-16:00


Se avvikande öppettider

 

Felanmäl bristande tillgänglighet:

webbredaktion@munkedal.se

Illustration av en fjäder.

MUNKEDALS KOMMUN

Munkedals kommun

455 80 Munkedal

 

Besöksadress:

Centrumtorget 5, Munkedal

 

Hitta hit


Organisationsnummer:
21 20 00-13 30

KONTAKTA KOMMUNEN

Telefon: 0524-180 00

E-post: kommun@munkedal.se

 

Ordinarie öppettider:

Måndag - torsdag: kl. 08:00-16:30

Fredag: kl. 08:00-16:00

 

Se avvikande öppettider


Felanmäl bristande tillgänglighet:

webbredaktion@munkedal.se

SOCIALA MEDIER

Tre sociala mediers
ikoner, Facebook, Instagram och Twitter.
Illustration av en fjäder.