Bostäder och offentliga lokaler

Flygfoto över ett bostadsområde med flerfamiljshus. Längre bort syns villaområden och ett centrum.

Bostäder

I menyn hittar du sidor om bostadsanpassning, lediga hustomter och sidor om hur du hittar bostad i Munkedals kommun.

Offentliga lokaler

Kommunen har ett antal kommunala lokaler som föreningar, företag och allmänhet kan hyra för exempelvis möten eller fritidsverksamhet. Läs mer om dessa på sidan offentliga lokaler.

Senast ändrad:

Sidansvarig: Erik Laurell