Lediga tomter i Dingle

Flygfoto visande Dingle tätort

 

 

Karta visande Dingle öster om E6. Området Tyft är markerat i tätortens sydöstra hörn.

Område Tyft


Tomterna i området ligger vackert och naturnära i sydöstra delen av Dingle. Kommunalt VA i tomtgräns.

 

Flygfoto visande de fem lediga tomterna längs Östra vägen och Saturnusgatan


Tomternas storlek och pris

Tomt

Areal

Markpris (inkl. VA)

Tyft 1:139

900 m²

216 800:-

Tyft 1:140

1008 m²

216 800:-

Tyft 1:142

1029 m²

216 800:-

Tyft 1:143

894 m²

216 800:-

Tyft 1:144

739 m²

216 800:-

 

Fakta om Dingle

Invånare: ca 900

 

Kommunalservice: förskola, skola 0-6, fritids, bibliotek, äldreboende, servicelägenheter

 

Kommersiell service: ICA (spelombud, uttagsautomat), drivmedelsstation, pizzerior, frisörer, bilverkstäder

 

Vård: distriktssköterskemottagning, tandläkare, veterinär

 

Fritid: motionsspår, idrottshall, idrottsplats, gym,
bygdegård

 

Kommunikationer: buss, tåg

 

I närheten: Väg E6, ridskolor, golfbana, kanotcenter, bergsklättring, vandringsleder, salta bad, båtplatser

Senast ändrad:

Sidansvarig: Erik Laurell