Privata tomter till försäljning i Munkedals kommun

Foto - utsikt över Dingle samhälle

Foto: Kjell Holmner

Nedan följer fastighetsbolag, privatpersoner etcetera som har mark för bostäder eller verksamheter till salu. Tomterna skall ha ett positivt förhandsbesked om bygglov.

Eva Johansson

0725137295

Tomt: Lersäter 1:10 med adress Lersäter 18

Vill du marknadsföra dina tomter här?

Vill du marknadsföra dina tomter på denna sida, kontakta Henrik Gustafsson.

 

Senast ändrad:

Sidansvarig: Erik Laurell