Brandrisk och vattennivåer

Brandrisk och eldningsförbud

Räddningstjänsten Mitt Bohusläns webbplats hittar du information om vad som gäller vid eldning utomhus.


Krisinformation.se har en webbsida med information om och var det råder eldningsförbud i Sverige.

 

Håll koll på brandrisken

Följ SMHI:s brandriskprognos eller ladda ner appen ”Brandrisk ute” för att hålla koll på läget just där du befinner dig.

Att tänka på vid eldning i naturen

Du ska alltid vara försiktig när du hanterar eld i naturen. Detta är extra viktigt under vår och sommar då det kan vara väldigt torrt i skog och mark.


Tips gällande vad du ska tänka på vid eldning i skog och mark finns på www.msb.se.


Vattennivåer och bevattningsförbud

Ibland faller det inte tillräckligt mycket regn för att våra färskvattenresurser ska vara på en normalnivå. Då kan det bli aktuellt med bevattningsförbud eller en besparingsuppmaning.

www.vastvatten.se kan du se aktuella nivåer för våra vattenresurser och se om förbud eller uppmaning råder just nu.


På Länsstyrelsen i Västra Götalands sida Vattenläget i länet kan du läsa om aktuellt vattenläge och tips vid såväl torka som höga flöden.


Länsstyrelsen har också en broschyr med tips till djurägare vid vattenbrist:


Även Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) har en sida med information för lantbrukare angående vattenbrist:


Myndigheten för skydd och beredskap (MSB)har flera sidor med tips på temat skydda ditt hus mot översvämning och information vid risk för skred:

Krisinformation.se har råd vid översvämning:


Statens geologiska undersökning (SGU) har information om grundvattennivåer:


Statens geotekniska institut (SGI) har information om skred:

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: Webb Redaktion