Vedeldning

Biobränslen som till exemple ved anses vara en förnybar energikälla eftersom det ingår i det naturliga kretsloppet. När biobränslet förbränns frigörs koldioxid, detta tas upp av nya växter och träd inom en överskådlig tid vilket innebär att kretsloppet sluts.

 

Det finns dock nackdelar med eldning. Vedeldning bidrar till utsläpp av olika luftföroreningar och kan därigenom bidra till negativa hälsoeffekter samt påverkan på miljön. Hur mycket luftföroreningar som släpps ut beror på hur veden och biobränslet förbränns, detta skiljer sig åt beroende på vilken panna man har och hur den är inställd.

Råd och stöd

  • Se till att ha en tillräckligt hög skorsten i förhållande till terräng, vegetation och andra byggnader. Om den är för låg kan röken komma in i byggnader och ha en negativ hälsopåverkan på de som vistas i lokalen.
  • Tänk på era grannar. Vid ofullständig vedeldning kan människors hälsa påverkas negativt. Se till att ha en tillräckligt hög skorsten.
  • Om du vill slippa att elda på främst sommarhalvåret så är ett bra alternativ att installera solvärmepaneler. Solvärmepanelerna kan stå för runt 50 procent av det årliga tappvarmvattenbehovet och 20 till 30 procent av det årliga uppvärmningsbehovet.
  • Att ha en ackumulatortank kopplad till sin biobränslepanna gör att man kan elda med pannan jämnare och värmesystemet blir effektivare och oftast mer miljövänligt. Om du ska kombinera din biobränslepanna med solvärmepaneler så är det viktigt att ackumulatortanken har inbyggd solslinga i sig.
  • Innan du installerar en ny biobränslepanna så är det bra att kontakta en bygglovshandläggare på kommunen för att se vilka regler som gäller för eldning av biobränslen

 

Om du vill ha råd och stöd vid införskaffande av ett nytt uppvärmningssystem så kan du kontakta den kommunala energi- och klimatrådgivningen. Råd och stöd kan vara i form av granskning av offerter eller diskussion om hur man ska bygga upp sitt uppvärmningssystem på ett kostnadseffektivt sätt.

Senast ändrad:

Sidansvarig: Webbredaktion Munkedal