Innan du skickar in din anmälan

Handlingar som ska bifogas till anmälningsblanketten är:

  • Teknisk beskrivning.
  • Förslag på kontrollplan
  • Ritningar skala 1:100 - fasadritningar och planritning
  • Situationsplan i skala 1:400

När det gäller installation eller ändring av eldstad/rökkanal, ska följade handlingar bifogas anmälningsblanketten:

  • Planritning, där placering av eldstaden/rökkanalen/kaminen framgår.
  • Prestandadeklaration på eldstaden/kaminen och rökrör.
  • Fasadritningar vid yttre förändringar

Senast ändrad:

Sidansvarig: Marianne Meijer