Munkedals kommunvapen

Meny

Grannars möjlighet att påverka

Några gårdar som ligger nära varandra. Lummig grönska och en skog i bakgrunden. I förgrunden syns en hästpaddock.

Det är byggnadsnämnden som fattar beslut i ärenden om lov. Om berörda grannar och andra sakägare har getts tillfälle att yttra sig tas inkomna synpunkter i beaktan och sökanden får ta del av inkomna synpunkter.

Hörande av grannar


I följande ärenden om lov underrättar byggenheten grannar och andra sakägare som kan vara berörda.

 

  • När ansökan avser en åtgärd som innebär en avvikelse från en detaljplan eller områdesbestämmelser.

 

  • När ansökan avser en åtgärd som ska utföras i ett område som inte omfattas av en detaljplan eller områdesbestämmelser.

 

Vilka som berörs bedöms i varje ärende. Grannar med gemensam fastighetsgräns med den fastighet som ansökan avser bedöms nästan alltid vara berörda. Det är alltid byggenheten som underrättar grannar och andra sakägare.

Senast ändrad: 2020-02-21

Sidansvarig: Moa Widekärr

Adam Karlsson

Bygglovshandläggare

 

0524-181 35

planbygg@munkedal.se


Marianne Meijer

Bygglovshandläggare


0524-181 24

planbygg@munkedal.se

 

Per-Åke Willhed

Bygglovshandläggare

 

0524-181 05

planbygg@munkedal.se


MUNKEDALS KOMMUN

Munkedals kommun

455 80 Munkedal

 

Besöksadress:

Centrumtorget 5, Munkedal

 

Hitta hit


Organisationsnummer:
21 20 00-13 30

 

 

KONTAKTA KOMMUNEN

Telefon: 0524-180 00

E-post: kommun@munkedal.se

 

Ordinarie öppettider:

Måndag - torsdag: kl. 08:00-16:30

Fredag: kl. 08:00-16:00


Se avvikande öppettider

 

Felanmäl bristande tillgänglighet:

webbredaktion@munkedal.se

Illustration av en fjäder.

MUNKEDALS KOMMUN

Munkedals kommun

455 80 Munkedal

 

Besöksadress:

Centrumtorget 5, Munkedal

 

Hitta hit


Organisationsnummer:
21 20 00-13 30

KONTAKTA KOMMUNEN

Telefon: 0524-180 00

E-post: kommun@munkedal.se

 

Ordinarie öppettider:

Måndag - torsdag: kl. 08:00-16:30

Fredag: kl. 08:00-16:00

 

Se avvikande öppettider


Felanmäl bristande tillgänglighet:

webbredaktion@munkedal.se

SOCIALA MEDIER

Tre sociala mediers
ikoner, Facebook, Instagram och Twitter.
Illustration av en fjäder.