Munkedals kommunvapen

Meny

Förhandsbesked

Inom detaljplanelagda områden finns riktlinjer om hur du får bygga. Utanför detaljplanelagda områden finns inga bindande besked.

 

Förhandsbeskedet är ett sätt för dig att tidigt få reda på om det du planerar att bygga överhuvudtaget är möjligt att bygga på just den plats som du tänkt dig.

 

Det finns inget krav på förhandsbesked utan det är frivilligt att söka ett sådant.

När ansöker man om förhandsbesked?

Det är vanligast att söka förhandsbesked när man vill uppföra en byggnad på en obebyggd tomt utanför detaljplanelagt område.

Enklare handlingar

Förhandsbeskedet kan sökas på enklare handlingar än vad som fodras i en ansökan om bygglov. Syftet är att sökanden ska få ett första besked om en åtgärd som kräver bygglov kan tillåtas på den avsedda platsen, utan att projektera hela huset.

Vad prövas i förhandsbeskedet

Prövningen avser lokaliseringen, det vill säga markens lämplighet för den avsedda åtgärden. En avvägning mellan olika allmänna och enskilda intressen ska alltid göras.

 

Det måste vara möjligt att anlägga en väg fram till byggnaden. Vatten och avlopp måste också gå att ordna.

Ett positivt förhandsbesked gäller i två år

Ett positivt förhandsbesked är innebär att du kan vara säker på att sedan få bygglov om din ansökan inkommer inom två år. Ansökan måste stämma överens med förhandsbeskedet och de eventuella krav som kommunen beslutat om.

Senast ändrad: 2019-03-05

Sidansvarig: Marianne Meijer

Per-Åke Willhed

Bygglovshandläggare

 

0524-181 05

planbygg@munkedal.se


Marianne Meijer

Bygglovshandläggare


0524-181 24

planbygg@munkedal.se

 

MUNKEDALS KOMMUN

Munkedals kommun

455 80 Munkedal

 

Besöksadress:

Centrumtorget 5, Munkedal

 

Hitta hit


Organisationsnummer:
21 20 00-13 30

 

 

KONTAKTA KOMMUNEN

Telefon: 0524-180 00

E-post: kommun@munkedal.se

 

Ordinarie öppettider:

Måndag - torsdag: kl. 08:00-16:30

Fredag: kl. 08:00-16:00


Se avvikande öppettider

 

Felanmäl bristande tillgänglighet:

webbredaktion@munkedal.se

Illustration av en fjäder.

MUNKEDALS KOMMUN

Munkedals kommun

455 80 Munkedal

 

Besöksadress:

Centrumtorget 5, Munkedal

 

Hitta hit


Organisationsnummer:
21 20 00-13 30

KONTAKTA KOMMUNEN

Telefon: 0524-180 00

E-post: kommun@munkedal.se

 

Ordinarie öppettider:

Måndag - torsdag: kl. 08:00-16:30

Fredag: kl. 08:00-16:00

 

Se avvikande öppettider


Felanmäl bristande tillgänglighet:

webbredaktion@munkedal.se

SOCIALA MEDIER

Tre sociala mediers
ikoner, Facebook, Instagram och Twitter.
Illustration av en fjäder.