Garage, carport, förråd

Oftast krävs bygglov

För att uppföra en ny komplementbyggnad krävs bygglov.

Det krävs även bygglov om du ska göra en fasadändring av en befintlig komplementbyggnad. Det krävs till exempel bygglov om du sätter upp väggar på en carport, byter kulör eller byter fasadmaterial på en komplementbyggnad.


Se gällande detaljplaner.

Ibland räcker det med en anmälan

Ett garage, carport eller förråd kan ibland uppföras som bygglovsbefriade komplementbyggnader.


Läs mer om friggebodar och så kallade Attefallshus.


Om du är osäker på om det som du vill göra kräver bygglov eller anmälan är du välkommen att kontakta bygglovsavdelningen.


Senast ändrad:

Sidansvarig: Marianne Meijer