Mur och plank

När krävs bygglov?

  • Ett plank definieras både av höjd och genomsiktbarhet. Är genomsiktbarheten mindre än 50% räknas det oftast som ett bygglovspliktigt plank.
  • Murar är bygglovspliktiga (även motfyllda).

När krävs inte bygglov?

  • Ett villastaket med minst 50% genomsiktbarhet.
  • Mur eller plank som skyddar en uteplats vid ett en- eller tvåbostadshus. Muren eller planket måste placeras inom 3,6 meter från bostadshuset, det ska placeras minst 4,5 meter från fastighetsgräns och får inte vara högre än 1,8 meter. Under Relaterad information kan du läsa mer om en skyddad uteplats. 
  • Murar och plank som uppförs utanför detaljplanelagt område och sammanhållen bebyggelse som uppförs i omedelbar närhet av ett en- eller tvåbostadshus och inte närmare fastighetsgräns än 4,5 meter.


Kontakta bygglovsavdelningen om du är osäker på om det som du har tänkt att uppföra kräver bygglov.


Senast ändrad:

Sidansvarig: Marianne Meijer