Olovligt byggande och ovårdade tomter

Ovårdad tomt

Tomter och byggnader ska hållas i vårdat skick, det gäller oavsett om tomten är bebyggd eller inte. Det är fastighetsägarens ansvar att sköta tomt och byggnad så att det inte innebär risk för olycksfall eller betydande olägenhet.

 

Om en tomt eller byggnad är ovårdad kan miljö- och samhällsbyggnadsnämnden förelägga fastighetsägaren att vidta rättelse. Om rättelse inte vidtas kan en sanktionsavgift eller vite tas ut. Staket och växtlighet i tomtgräns får inte innebära en trafikfara genom skymd sikt.

Läs mer under staket, mur och plank.

Olovligt byggande

När du ska bygga eller förändra något är det viktigt att du tar reda på vilka regler som gäller, om du behöver söka bygglov eller om du behöver göra en anmälan. Du kan alltid kontakta bygglovsavdelningen och fråga om det du tänkt göra, vår rådgivning är alltid kostnadsfri.

 

Svartbygge är ofta den folkliga benämningen för att bygga utan bygglov (olovligt byggande). Egentligen står benämningen för alla åtgärder som är bygglovspliktiga men som man gör utan bygglov. Det kan bli dyrt att bygga utan tillstånd eller påbörja ett byggnadsarbete innan du har fått ett startbesked. En kommun ska ta ut en så kallad byggsanktionsavgift om du inte har följt de regler som gäller. Du får inte påbörja en åtgärd som kräver anmälan, bygg-, mark- eller rivningslov innan du har fått ditt startbesked. Du får inte heller börja använda det du har byggt eller förändrat innan du fått ett slutbesked.

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: Marianne Meijer