Skyltning

Om du vill sätta upp en reklamskylt eller informationsskylt vid en allmän väg krävs det tillstånd från väghållningsmyndigheten, enligt 43 § väglag. Det krävs också tillstånd från markägaren.

Olika områden

Skiss visande olika zonområden från väg och vilken myndighet som ansvarar varFörstora bilden

Ansvarig myndighet 

Senast ändrad:

Sidansvarig: Marianne Meijer