Strandskydd

Strandskyddsområden finns runt våra hav, sjöar och vattendrag i hela Sverige. Strandskyddet är till för att stärka allemansrätten vid vatten, så att alla ska kunna komma ner till vattnet, samt för att skydda växter och djur.


Strandskyddet kan sträcka sig upp till 300 meter från strandkanten upp på land och ut i vattnet. Om din fastighet ligger inom strandskyddat område och du vill bygga nytt, ändra eller riva din bostad behöver du en strandskyddsdispens innan du kan påbörja arbetet.

Inom strandskyddat område får du till exempel inte lov att:

  • Få områden att kännas privata genom att ställa ut möbler, blomkrukor, lampor, skyltar eller liknande.
  • Utvidga din tomt genom att klippa gräs, plantera trädgårdsväxter eller sätta upp staket.
  • Köra bort besökare som badar eller vistas på stranden eller på en brygga.

För att du ska kunna få en dispens måste det finnas ett särskilt skäl och det du vill göra får inte motverka strandskyddets syfte. Läs mer i dokumenten under Relaterad information.

 

 

Senast ändrad:

Sidansvarig: Marianne Meijer