Strandskydd

Strandskyddsområden finns runt våra hav, sjöar och vattendrag i hela Sverige. Strandskyddet är till för att stärka allemansrätten vid vatten, så att alla ska kunna komma ner till vattnet, samt för att skydda växter och djur.


Strandskyddet kan sträcka sig upp till 300 meter från strandkanten upp på land och ut i vattnet. Om din fastighet ligger inom strandskyddat område och du vill bygga nytt, ändra eller riva din bostad behöver du en strandskyddsdispens innan du kan påbörja arbetet.

Inom strandskyddat område får du till exempel inte lov att:

  • Få områden att kännas privata genom att ställa ut möbler, blomkrukor, lampor, skyltar eller liknande.
  • Utvidga din tomt genom att klippa gräs, plantera trädgårdsväxter eller sätta upp staket.
  • Köra bort besökare som badar eller vistas på stranden eller på en brygga.

För att du ska kunna få en dispens måste det finnas ett särskilt skäl och det du vill göra får inte motverka strandskyddets syfte. Läs mer i dokumenten under Relaterad information.


 

Ansöka om dispens

Strandskyddsdispens söker du hos miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.


Ansökan ska innehålla:

  • dina kontaktuppgifter
  • uppgifter om din fastighet
  • en beskrivning av vad du vill göra
  • vilket behov du har av åtgärden
  • vilket särskilda skäl du vill stödja dig på

Till ansökan ska det även finnas en karta över fastigheten och måttsatta ritningar. Nämnden tar ut en avgift för handläggning av dispensansökan.

Ansökningsblankett

Ansökan om strandskyddsdispens Pdf, 139.5 kB.

Information

Alla beslut om strandskyddsdispens skickas till Länsstyrelsen för granskning, dispensen börjar gälla först när den godkänts av länsstyrelsen.

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: Marianne Meijer