Munkedals kommunvapen

Strandskydd

Foto vid Örekilsälven taget en solig vårdag. med ekor liggande på stränderna och röd stuga på andra sidan älven.

Om din fastighet ligger inom strandskyddat område och du vill bygga nytt, ändra eller riva din bostad behöver du en strandskyddsdispens innan du kan påbörja arbetet. För att du ska kunna få en dispens måste det finnas ett särskilt skäl och det du vill göra får inte motverka strandskyddets syfte. Läs mer under rubriken relaterad information till höger på sidan.

Ansöka om dispens

Du kan söka strandskyddsdispens hos samhällsbyggnadsnämnden. Ansökan ska innehålla:

  • dina kontaktuppgifter,
  • uppgifter om din fastighet,
  • en beskrivning av vad du vill göra,
  • vilket behov du har av åtgärden,
  • vilket särskilda skäl du vill stödja dig på.

 

Till ansökan ska det även finnas en karta över fastigheten och måttsatta ritningar. Nämnden tar ut en avgift för handläggning av dispensansökan.

 

Kontakta gärna Plan- och Byggavdelningen för mer information eller om du är osäker på om din åtgärd kräver strandskyddsdispens eller inte.