Detaljplaner

En detaljplan anger bland annat vad marken får användas till, hur stor del av ett markområde som får bebyggas, hur höga husen får vara och hur nära gator och vägar husen får ligga. Det kan även gälla ändring av en befintlig byggnads användning.

 

 

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: Josefine Tenghede