Gällande detaljplaner

Kartportalen - Bygga och Bo

I kartportalen hittar du information om både pågående och verkställda planer.

 

Klicka här för att komma till Kartportalen

 

Lista över lagakraftvunna detaljplaner


Lista över lagakraftvunna detaljplaner (tabellrubrik dold)

Lagakraft datum

Detaljplan

2024-03-15

Hällevadsholm Vässje Västra

2023-05-12

Gårvik Lökeberg

2023-03-17

Ändring av detaljplan Hällevadsholm Vässjeområdet

2022-12-21

Ändring av detaljplan för del av Foss-Berg 3:1 och Foss 5:1 (Bergsäter)

2022-09-29

Gårvik Östra

2022-01-19

Upphävande Byggnadsplan Hedekas

2021-10-19

Munkedal Brudås

2021-04-29

Vadholmen Södra

2020-06-19

Håby Västra Nylunda

2019-09-11

Säleby Södra

2019-02-12

Vässje - Gamla Vässjegården

2019-02-12

Dingle 1:87

2019-01-02

Torreby Övre Fjällberg

2018-12-27

Möe 1:2 - ändring av detaljplan

2017-06-12

Foss 2:55 - Barnkullen

2015-06-04

Foss 12:8 och 13:1 - samlingslokal

2015-06-04

Fisketorp 1:28

2014-05-05

Torreby 3:208 och del av 3:154 - ändring av detaljplan

2014-02-14

Håby handelsområde - ändring av detaljplan

2014-01-20

Håby Logistikcentrum

2013-03-11

Saltkällan, Brevik 3:12 m.fl.

2013-01-15

Vässje 3:1 m.fl. - vid stationsområdet

2013-01-02

Centrum - Foss 2:68

2012-10-15

Vässje 2:4 m.fl. - vid idrottsplatsen

2012-09-14

Dingle 4:33 - Dingle förskola

2012-04-02

Möe 1:14 och 1:2 - Korpåsvägen

2011-12-05

Munkedal 1:58 m.fl. - Önnebacka förskola

2011-08-15

Ödsby 2:24, Carlanders båtvarv

2011-07-26

Vadholmen 2011

2011-07-26

Säleby

2011-06-08

Valbo-Ryrs Holmen 1:2

2011-04-15

Hensbacka 2:3 - Smedberget

2009-07-10

Foss-Berg 3:1 och Foss 5:1

2009-06-24

Torreby 3:154, del av - vid slottet

2009-04-07

Möe 1:2, del av - vid kapellet

2009-04-07

Ödsby 3:3

2009-04-07

Arctic Paper AB

2008-11-17

Foss 10:1 - Tegelverkstomten

2008-07-01

Torreby stallet - ändring av detaljplan

2008-02-28

Vadholmen 2008

2007-11-29

Håby-Lycke 1:53 m.fl.

2007-11-12

Foss 7:11 och 10:54 f.d polishus/brandstation


Senast uppdaterad:

Sidansvarig: Josefine Tenghede