Foss 2:55 - Barnkullen

Byggnadsnämnden beslutade att ta fram en detaljplan för området 2015-04-08 för att möjliggöra för boende, kontors- eller skolverksamhet inom fastigheten Foss 2:55.

 

Byggnadsnämnden godkände planhandlingarna för samråd 2016-10-07.

 

Kommunen utförde planarbetet med ett begränsat förfarande och tog upp planen för antagande efter samrådet. Planen antogs av Byggnadsnämnden 2017-05-22 enligt justerat protokoll som tillkännagavs samma dag på kommunens anslagstavla.

 

Planen vann laga kraft 2017-06-12.

Handlingar

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: Josefine Tenghede