Valbo-Ryrs Holmen 1:2 m.fl

Detaljplan för del av Valbo-Ryrs Holmen 1:2 m fl.  
Holmens fritidsområde, Valbo-Ryr.

 

Kommunstyrelsen beslutade 2011-05-04 att anta detaljplan för del av Valbo-Ryrs Holmen 1:2 m fl. Holmens fritidsområde, upprättad 2011-01-24 och justerad 2011-04-05.

 

Länstyrelsens beslut enligt 12 kap. 2§ PBL, att inte pröva kommunens antagandebeslut i enligt med vad som anges i 12 kap. 1§ PBL. föreligger.

 

Vid överklagande tidens utgång har inga överklaganden inkommit till kommunstyrelsen.

 

Detaljplanen har därmed vunnit laga kraft 2011-06-08.

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: Josefine Tenghede