Pågående planarbete

Kartportalen - Bygga och Bo

I kartportalen hittar du information om både pågående och verkställda planer.

 

Klicka här för att komma till Kartportalen

 

Detaljplaner under arbete

Planförslagen presenteras i den version som var aktuell vid publiceringstillfället. Förslagen kan ha reviderats och nya beslut kan ha tagits under planprocessen efter publiceringstillfället. För mer information kontakta handläggaren.

 

Påbörjade planer

Planer i samrådsskedet

Illustration av samråd. Andra skedet i processen.


Samrådsredogörelser redovisas när de är klara

 

Planer i granskningsskedet

Planer i antagandeskedet

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: Josefine Tenghede