Säleby Västra

Ange Bildbeskrivning


Kommunen har påbörjat arbetet att ta fram ett planförslag för
detaljplaneläggning. Planområdet berör del av fastigheten Foss 10:1, beläget väster om E6 i Säleby. Syftet med planarbetet är att pröva markens lämplighet för ett verksamhetsområde.

 

Kommunen undersöker möjligheten att planlägga området.


Senast uppdaterad:

Sidansvarig: Josefine Tenghede