Saltkällan Mötesplatsen

Ange Bildbeskrivning


Exploatören har fått positivt besked för att detaljplanelägga del av fastigheten Saltkällans säteri 1:2. Syftet med planarbetet är att pröva markens lämplighet för handel och trafikantservice.

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: Josefine Tenghede