Hundar och katter

Foto på hund och katt tillsammans på marken

Hundar och katter är trevliga sällskapsdjur, men som ibland kan skapa störningar för närboende. Husdjur och andra tamdjur ska skötas så att olägenhet för människors hälsa inte uppkommer.

Vem är ansvarig?

Du som djurägare är ansvarig för ditt djur och ska ta hänsyn till att:

  • många personer är allergiska
  • en del människor är hundrädda
  • kattbajs och hundbajs inte hör hemma i sandlådor och andra olämpliga platser
  • din hund inte skäller under längre perioder eller med täta intervall
  • ditt djur sköts och hålls under tillsyn så det inte orsakar skador eller avsevärda olägenheter.

Skällande hundar

Under dagtid kan du inte begära att hundar alltid ska vara helt tysta, dock är ständigt skällande hundar inte acceptabelt. Ta hänsyn till att det kan finnas grannar som jobbat natt och behöver få sova, är sjuk eller som vistas i hemmet större delen av dagen, de ska inte behöva störas av hundskall. Om hunden skäller så att det stör nattetid kan kommunen förbjuda ägaren att ha hund i hundgård. Miljöbalkens förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899) 36 § ”Husdjur och andra djur som hålls i fångenskap ska förvaras och skötas så att olägenhet för människors hälsa inte uppkommer”

Det är viktigt för hundar som vistas länge i rastgårdar att miljön är stimulerande. Det är lika viktigt att de får komma utanför rastgården då och då. De ska därför rastas på annan plats åtminstone en gång per dag.

Tänk på att en väl stimulerad hund kan ha lättare för att koppla av och i så fall stör i mindre utsträckning.

Salmonella hos katt

En orsak till diarré hos katter kan vara salmonella. Sjukdomsbilden kan variera från infektion som inte ger några symptom till allvarlig mag-/tarminfektion med feber, kräkningar och diarré. I värsta fall kan infektionen på katt leda till döden. Katten kan även smitta sina familjemedlemmar med salmonella.


Katterna smittas troligtvis av fåglar. Vid fågelbord där småfåglar matas kan salmonellasmitta spridas via fåglarnas avföring. Rått kött, smittat kattfoder, gnagare och miljö kan också vara smittkällor för katter. Generellt så ökar både antalet smittade fåglar och katter på vårvintern.

Minska risken för smitta

Genom att noga tvätta händerna efter kontakt med fågelbord och katter minskar risken för smitta och alltid före hantering av livsmedel. Handskar skyddar vid hantering av döda eller sjuka fåglar. Det bästa sättet att hindra katter från att smittas av salmonella är att hålla dem borta från fågelbord.


Var också uppmärksam på symtom hos familjekatter. Barn, i synnerhet små barn, bör inte komma i kontakt med en katt som är sjuk.

Ansvar för tillsyn

Miljönämnden är den tillsynsmyndighet som kontrollerar att miljöbalken efterlevs. Djurskyddslagen hanteras av Länsstyrelsen och lagen om tillsyn av hund och katt hanteras av polismyndigheten.

Lösspringande och aggressiva hundar

Kontakta polisen när det gäller lösspringande eller aggressiva hundar.

Vanvård av djur

Kontakta länsstyrelsen vid misstanke om vanvårdade djur.

Införsel av katter och hundar

Funderar du på att ta hem en katt eller hund från något annat land? På Jordbruksverkets webbplats finns information om vilka regler som gäller.

ID-märkning krävs för hundar

Alla hundar ska vara id-märkta och ägarna registrerade i ett centralt register. Id-märkning betyder att hunden tatueras eller får ett mikrochip under huden. Det är för att enklare ta reda på vem som äger en hund om hunden skadar någon/något eller orsakar en olycka. Det är också lättare att hitta ägare till upphittade hundar då bland annat polisen och miljöenheten har tillgång till detta register.

Om ditt sällskapsdjur har avlidit

Det är inte förbjudet att gräva ner mindre sällskapsdjur på egen tomt, men det finns ett antal saker som du behöver ta hänsyn till. Du får inte gräva ned djur som haft en smittsam sjukdom. Du måste hålla tillräckligt skyddsavstånd till grannar, dricksvattentäkter och vattendrag. Tänk också på att täcka över djuret med minst 1,5 meter jord, för att inte vilda djur ska få vittring och gräva upp det.


Om du vill kremera ditt husdjur, kontakta en veterinär.

Senast ändrad:

Sidansvarig: Webbredaktion Munkedal