Elnät

Bild på en landsväg med kraftledningar i luften.

I Munkedals kommun finns två elnätsägare. Ellevio i sydvästra delen av kommunen och Vattenfall i nordöstra delen.

 

Ellevio

Strömavbrott och felanmälan
Telefon 020-44 11 00

Öppet dygnet runt.

 

Vattenfall

Strömavbrott och felanmälan

Telefon 020-82 58 58

Öppet dygnet runt.

Karta visande elnätsområden. Ellevio i södväst inklusive tärtorterna Munkedal, Dingle och Hällevadsholm. Vattenfall i nordöst.

Senast ändrad:

Sidansvarig: Erik Laurell