Munkedals kommunvapen

Energiplan

Flygfoto över en sjö som ser ut som ett hjärta omgiven av skog. Längs med sjöns vänstra kan går en landsväg.

Energianvändningen inom Munkedals kommun ska kännetecknas av effektivitet och uthållighet ur ett långsiktigt ekologiskt perspektiv. Detta innebär bland annat en effektiv användning av elenergi och en successiv utfasning av fossila bränslen till förmån för förnyelsebara sådana.


Kommunens egen verksamhet ska vara en föregångare inom energi- och klimatarbetet.


Det innebär bland annat följande:

  • Fossila bränslen för uppvärmning ersätts av förnyelsebara sådana
  • Vid upphandlingar inom energi- och klimatområdet ska miljöaspekterna beaktas särskilt
  • Andelen förnyelsebara bränslen (exempelvis etanol och biogas samt eldrivna-/elhybridfordon) hos kommunens tjänste-/leasingfordon ska öka på bekostnad av bensin och diesel
  • Utvecklingen inom energi- och klimatområdet ska regelbundet följas upp och redovisas för kommunens invånare, organisationer och företag

 

Elin Tibell