Munkedals kommunvapen

Meny

Vedeldning

Foto föreställande eld i öppen spis

Ved är en typ av biobränsle och anses vara en förnybar energikälla. Trots detta bidrar vedeldning till olika luftföroreningar som kan leda till negativa hälsoeffekter samt påverka miljön.

 

Då och då kommer det in klagomål på rök från vedeldning till miljöenheten. Dessa klagomål är ofta tecken på att det eldas på fel sätt. När det eldas på fel sätt bildas ämnen som är skadliga för hälsan och miljön. Allergiker och astmatiker är känsliga för rök från vedeldning och många upplever problem med andningen.

 

Den som eldar är enligt miljöbalken skyldig till att eldningen inte stör någon annan. Med bästa teknik - en miljögodkänd panna, torr ved och rätt eldningsteknik kan du i allmänhet elda utan att störa grannarna.

 

Om eldningen ändå förorsakar problem för omgivningen, kan miljönämnden begränsa eller förbjuda denna.

Upplever du störande rök från vedeldning i din närmiljö?

Upplever du störande rök från vedeldning i din närmiljö kan du kontakta i första hand den som orsakar störningen. Den som är ansvarig för störningen ska få tid att utreda eller åtgärda problemet. Om du inte får någon hjälp eller att störningen kvarstår kan du vända dig till miljöenheten för rådgivning.

Tips och råd

  • Se till att ha en tillräckligt hög skorsten i förhållande till terräng, vegetation och andra byggnader. Om den är för låg kan röken komma in i byggnader och ha en negativ hälsopåverkan på de som vistas i lokalen.
  • Tänk på era grannar. Vid ofullständig vedeldning kan människors hälsa påverkas negativt. Se till att ha en tillräckligt hög skorsten.
  • Om du vill slippa att elda på främst sommarhalvåret så är ett bra alternativ att installera solvärmepaneler. Solvärmepanelerna kan stå för runt 50 procent av det årliga tappvarmvattenbehovet och 20 till 30 procent av det årliga uppvärmningsbehovet.
  • Att ha en ackumulatortank kopplad till sin biobränslepanna gör att man kan elda med pannan jämnare och värmesystemet blir effektivare och oftast mer miljövänligt. Om du ska kombinera din biobränslepanna med solvärmepaneler så är det viktigt att ackumulatortanken har inbyggd solslinga i sig.
  • Innan du installerar en ny biobränslepanna så är det bra att kontakta en bygglovshandläggare på kommunen för att se vilka regler som gäller för eldning av biobränslen.

Råd och stöd

Om du vill ha råd och stöd vid införskaffande av ett nytt uppvärmningssystem så kan du kontakta den kommunal energi- och klimatrådgivningen. Råd och stöd kan vara i form av granskning av offerter eller diskussion om hur man ska bygga upp sitt uppvärmningssystem på ett kostnadseffektivt sätt.

Senast ändrad: 2018-12-27

Sidansvarig: Erik Laurell

Hanna Persson

Miljöhandläggare

Miljöenheten i mellersta Bohuslän

 

hanna.persson@sotenas.se

0523-66 40 38


 

Pia Bergenholtz

Miljöhandläggare

Miljöenheten i mellersta Bohuslän

 

pia.bergenholtz@sotenas.se

0523-66 40 32


 

Energi- och klimatrådgivare

Kontaktuppgifter

 

Roger Stenström

Energi- och klimatrådgivare

0522-69 73 19 roger.stenstrom@uddevalla.se

 

Jenny Olsson

Energi- och klimatrådgivare

0522-69 73 42 jenny.c.olsson@uddevalla.se

 

Postadress

Uddevalla kommun

Miljö och Stadsbyggnad

451 81 Uddevalla

 

Besöksadress

Medborgarkontoret

Rådhuset i Uddevalla

 

 

MUNKEDALS KOMMUN

Munkedals kommun

455 80 Munkedal

 

Besöksadress:

Centrumtorget 5, Munkedal

 

Hitta hit


Organisationsnummer:
21 20 00-13 30

 

 

KONTAKTA KOMMUNEN

Telefon: 0524-180 00

E-post: kommun@munkedal.se

 

Ordinarie öppettider:

Måndag - torsdag: kl. 08:00-16:30

Fredag: kl. 08:00-16:00


Se avvikande öppettider

 

Felanmäl bristande tillgänglighet:

webbredaktion@munkedal.se

MUNKEDALS KOMMUN

Munkedals kommun

455 80 Munkedal

 

Besöksadress:

Centrumtorget 5, Munkedal

 

Hitta hit


Organisationsnummer:
21 20 00-13 30

KONTAKTA KOMMUNEN

Telefon: 0524-180 00

E-post: kommun@munkedal.se

 

Ordinarie öppettider:

Måndag - torsdag: kl. 08:00-16:30

Fredag: kl. 08:00-16:00

 

Se avvikande öppettider


Felanmäl bristande tillgänglighet:

webbredaktion@munkedal.se

SOCIALA MEDIER

Tre sociala mediers ikoner. Facebook med ett litet f på en mörkblå cirkel. Instagram med en stiliserad kamera i vita linjer på en mångfärgad cirkel. Twitter med en vit flygande fågel på en ljusblå cirkel.