Jord- och skogsbruksfastigheter

Munkedals kommun förvaltar cirka 650 hektar produktiv skogsmark. Flertalet av skogsområdena är samhällsnära skog och införskaffade för att trygga framtidens behov av bostadsutveckling.


Munkedals kommun anlitar Skogssällskapet för förvaltningen av skogen. Skogssällskapet lägger upp bland annat upp skogsbruksplaner, planerar avverkning och har kontakt med Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen.


Skogsbruket är FSC-certifierat, vilket innebär att skogen sköts på samhällsnyttiga, miljöanpassade samt ekonomiska grunder. Skogsförvaltningen ger årligen ett tillskott till kommunens ekonomi.


Kommunen har ett skogsröjarlag som består av två-tre personer som utför underröjning, gallring och viss trädfällning på kommunens mark.

Planerade åtgärder

Inga planerade åtgärder för tillfället.

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: Josefine Tenghede