Munkedals kommunvapen

Meny

Båten och hamnen

Bild på en båtbrygga med förtöjda båtar. I förgrunden syns en rödvit livboj som det står Munkedals kommun på.

Våra svenska sjöar och hav har en unik natur och ett rikligt djurliv. Här får du råd om hur du kan göra din båtsommar mer miljövänlig. Tänk på att det från och med 1 april 2015 är förbjudet att tömma ditt toalettavfall i havet.

 

På sommaren ökar båttrafiken i havet vilket bidrar till ökade utsläpp av förorenade ämnen från båtmotorer, båtbottenfärger, båtvårdsprodukter och toalettavfall.

Vilken motor och vilket bränsle är bäst ur miljösynpunkt?

Tvåtakts bensinmotorer är fortfarande de vanligast förekommande båtmotorerna och en tvåtaktsmotor utan direktinsprutning ger mycket höga utsläpp av kolväten, kväveoxid och kolmonoxid. Om en tvåtakts bensinmotor med en effekt på ca 25 hk körs under fem timmar resulterar detta i mer ozonbildande avgaser (kolväten och kväveoxider) än en genomsnittlig personbil som uppfyller de gränsvärden som gäller inom EU från 1996 och som körs under ett år (15 000 km).

 

Om du har en äldre tvåtaktsbensinmotor går det i många fall bra att använda alkylatbensin och man bör välja biologiskt nedbrytbara smörjoljor (TC-W3) eftersom en stor del av oljan inte förbränns utan släpps rakt ut i havet. Skötsel av en äldre motor är A och O för att minska utsläppen.

 

Det kan vara fördelaktigt att byta ut en äldre tvåtaktsmotor till nyare direktinsprutad tvåtaktsmotor eller en fyrtaktsmotor för att minska miljöpåverkan och samtidigt få högre komfort med lägre ljudnivå, mindre lukt och färre avbrott för att fylla på drivmedel. Vid inköp av ny motor bör man köpa en motor som uppfyller kraven för Euro 2006, CARB 2008 (3 stjärnor) eller högre. (CARB=California Air Resources Board)

Vilken bottenfärg ska jag använda?

Det finns många bottenfärger att välja mellan och alla får inte användas (eller behöver användas) överallt. I Munkedals kommun och resten av västkusten från den norska gränsen ner till Trelleborg gäller för båtar över 200 kg att färgen ska vara märkt med behörighetsklass 3 för att få användas av alla utan yrkesutbildning och att färgen ska ha ett giltigt produktgodkännande från Kemikalieinspektionen. Detta gäller för biocidfärger, det vill säga färger som exempelvis innehåller kopparoxid. Bottenfärger som förhindrar påväxt genom sina fysikaliska egenskaper behöver inte ha ett godkännande. Det kan exempelvis vara färger som har en sådan ytstruktur att påväxten inte får fäste. Bottenfärger utan biocider är att föredra och fungerar i många fall bra. Dessutom finns det andra alternativ till båtbottenfärger som innebär en lägre miljöbelastning.

 

Hur mycket påväxt som sker på ett båtskrov är mycket beroende av vattentemperaturen, exempelvis havstulpaner växer framförallt under en kortare period sommartid. Hur och när man använder båten bör påverka valet av metod för att minimera påväxten. Det är inte heller lämpligt att avstå från att hålla båtbotten ren då både båtens sjöegenskaper försämras och drivmedelsförbrukningen ökar avsevärt av påväxt.

 

Har man en båt som är bottenmålad med biocidfärg så ska båtbottentvätten alltid genomföras över en spolplatta med rening av tvättvattnet.

Alternativ till bottenfärg

Som alternativ till att bottenmåla båten så kan man exempelvis köpa en så kallad skrovduk. Skrovduken kan beskrivas som en kraftigare flytande presenning som placeras på båtplatsen och som man vid angöring kör in över och som då smiter åt mot skrovet vilket begränsar ljusinsläpp och ger en ogynnsam miljö för de organismer som växer på skrovet.

 

Det finns även olika formar av båtlyftar som innebär att båten inte är i vattnet annat än när den brukas. Använder man bara båten sporadiskt så kan det även vara ett alternativ att ha den på trailer/båtvagn under den tiden man inte använder båten.

Flytande båttvättar som finns på ett antal platser, framförallt ostkusten, finns inte i Strömstads kommun än. Förutsättningen för att de ska ge maximal miljönytta är också att båtarna som tvättas inte är bottenmålade.

Tvätt av båtbotten

Ett normalt förfarande är att båtens skrov, när de tas upp på hösten, tvättas av. Oavsett om båten har varit bottenmålade eller ej, så blir det nästan alltid någon form av påväxt. Är båten bottenmålad med bottenfärg så ska båten alltid tvättas över en spolplatta med en för ändamålet anpassad reningsanläggning. Tvätt på annan plats är inte acceptabelt då tvättvattnet kan innehålla föroreningar som inte ska släppas ut i miljön.

 

Provtagning av tvättplatser i fritidsbåthamnar med obefintlig eller bristfällig rening har visat på höga halter av bland annat koppar, zink, Irgarol, TBT. Zink, Irgarol och TBT är inte längre tillåtet i bottenfärger, men kan finnas kvar i äldre produkter och på skrov som tidigare målats med dessa ämnen.

Båtavfall

Alla fritidsbåthamnar ska ha en avfallshanteringsplan som tydliggör hur de ska hantera det avfall som uppkommer från båtägare med fasta båtplatser såväl som gästande båtar om gästplatser finns. Det är fritidsbåthamnens ansvar att informera båtägarna om hur hamnen hanterar avfall.

 

Från och med 1 april 2015 är det förbjudet att släppa ut toalettavfall från fritidsbåtar inom svenskt territorialvatten. Tömning ska ske vid lämplig tömningsanordning, beroende på om båten har en fast eller mobil toalettinstallation. Hanteringen av toalettavfall ska finnas med i fritidsbåthamnens avfallshanteringsplan. Alla fritidsbåthamnar med båtar som har behov av toalettömning behöver inte ha en egen tömningsanordning utan det kan delas mellan flera hamnar.

 

Toalettavfallet kan lämnas i de hamnar där det finns tömningsstationer för toalettavfall. Den tömningsstation som ligger närmast Munkedals kommun finns i Havsbadshamnen i Lysekil. På www.transportstyrelsen.se kan du se en karta över var det finns tömningsstationer i Sverige.

 

Senast ändrad: 2019-05-02

Sidansvarig: Lotta Karlsson

Johanna Törnqvist

Miljöhandläggare

Miljöenheten i mellersta Bohuslän

 

johanna.tornqvist@sotenas.se

0523-66 40 17


 

Rebecka Ohlson

Miljöhandläggare

Miljöenheten i mellersta Bohuslän

 

rebecka.ohlson@sotenas.se

0523-66 40 11


 

MUNKEDALS KOMMUN

Munkedals kommun

455 80 Munkedal

 

Besöksadress:

Centrumtorget 5, Munkedal

 

Hitta hit


Organisationsnummer:
21 20 00-13 30

 

 

KONTAKTA KOMMUNEN

Telefon: 0524-180 00

E-post: kommun@munkedal.se

 

Ordinarie öppettider:

Måndag - torsdag: kl. 08:00-16:30

Fredag: kl. 08:00-16:00


Se avvikande öppettider

 

Felanmäl bristande tillgänglighet:

webbredaktion@munkedal.se

MUNKEDALS KOMMUN

Munkedals kommun

455 80 Munkedal

 

Besöksadress:

Centrumtorget 5, Munkedal

 

Hitta hit


Organisationsnummer:
21 20 00-13 30

KONTAKTA KOMMUNEN

Telefon: 0524-180 00

E-post: kommun@munkedal.se

 

Ordinarie öppettider:

Måndag - torsdag: kl. 08:00-16:30

Fredag: kl. 08:00-16:00

 

Se avvikande öppettider


Felanmäl bristande tillgänglighet:

webbredaktion@munkedal.se

SOCIALA MEDIER

Tre sociala mediers ikoner. Facebook med ett litet f på en mörkblå cirkel. Instagram med en stiliserad kamera i vita linjer på en mångfärgad cirkel. Twitter med en vit flygande fågel på en ljusblå cirkel.