Livsmedel och hälsa

Livsmedel

Miljönämnden i mellersta Bohuslän ansvarar för att kontrollera att livsmedelsföretagen följer lagstiftningen.


Det innebär bland annat att vi registrerar och inspekterar företag som säljer, tillagar eller serverar livsmedel.

Målen är att:

  • konsumenterna ska känna sig trygga och säkra när de handlar och äter mat
  • ingen ska bli sjuk av maten på grund av främmande ämnen eller slarv med hygienen
  • konsumenterna ska kunna lita på att maten som man köper är rätt märkt och att menyer stämmer.

Vänd dig till miljöenheten om du har:

  • synpunkter, klagomål eller frågor om företag som hanterar mat misstänker att du har blivit matförgiftad
  • vill veta hur du ska göra för att starta ett livsmedelsföretag

Hälsoskydd

Miljöenheten arbetar med inomhusmiljöproblem som buller, fukt, mögel, radon, dålig ventilation och för höga eller för låga temperaturer.

 

Miljöenheten kontrollerar verksamheter där människor får vård eller behandling som tatuerare, frisörer, fotvårdsföretag och solarier. Vi kontrollerar även miljön i skolor och förskolor.

Tillsynsområdena omfattar både förebyggande arbete (egenkontroll) och åtgärder för att undanröja problem.

Gemensam miljönämnd

Från och med den 1 januari 2013 har Lysekils, Munkedals och Sotenäs kommuner en gemensam miljöenhet och miljönämnd med namnet Miljönämnden i mellersta Bohuslän.

 

Sotenäs kommun är värdkommun för samarbetet.

Miljönämnden i mellersta Bohuslän ansvarar för frågor som berör miljö, hälsa, livsmedel och smittskydd med mera. Miljönämnden arbetar i huvudsak med prövning och tillsyn samt rådgivning och information. Miljönämnden har också i uppgift att bevaka naturvårds- och miljöfrågor i samband med detaljplaneläggning och prövning av bygglov. Nämnden har också ansvaret för prövning av strandskyddsdispenser.

Gemensam miljöpolicy

De tre kommunerna Lysekil, Munkedal och Sotenäs (miljönämnden i mellersta Bohuslän) har tillsammans för första gången framtagit en gemensam miljöpolicy. 2016 antog man policyn och nu utgör den en gemensam grund för att utveckla miljöarbetet.

 


Senast ändrad:

Sidansvarig: Webbredaktion Munkedal