Hälsoskydd

Med hälsoskydd avses åtgärder för att upptäcka, förebygga och undanröja hälsorisker i människors miljö.


Miljöenheten utövar tillsyn inom hälsoskyddsområdet. Verksamheter som ingår i hälsoskyddsområdet är till exempel offentliga lokaler så som skolor, förskolor och idrottsanläggningar, men även lokaler för hygienisk behandling till exempel fotvård, tatuering eller piercing. Även bassängbad och olika typer av tillfälliga boende omfattas av begreppet.


Miljöenheten handlägger även bostadsrelaterade ärenden som ofta handlar om klagomål på buller, fukt, mögel, temperatur eller rök från vedeldning.


Blankett hälsoskydd klagomål