Störande lukt

Matos, soplukt eller cigarettrök kan ta sig in i din bostad från grannar, restauranger, tvättstugor eller soprum. Om lukten orsakar problem så ska du i första hand kontakta den som orsakar lukten. Om det inte hjälper kan du kontakta miljöenheten.

 

Störande lukter kan leta sig in i bostaden genom till exempel brevinkastet, ventilationssystemet, ventiler eller bjälklaget (otäta rörgenomföringar).

Förhindra och åtgärda problemet

För att undvika störande lukter bör uteluftventilerna hållas öppna och ventilationen i bostaden vara väl fungerande.

 

Misstänker du att ventilationen inte fungerar ska du kontakta fastighetsägaren. Detsamma gäller om du tror att lukten beror på fukt- eller mögelskador i din egen bostad eller har sitt ursprung i andra delar av fastigheten.

 

Om lukten orsakas av närliggande verksamheter, en restaurang till exempel, ska du i första hand kontakta restaurangen innan du kontaktar miljöenheten.

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: Webb Redaktion