Fiske

I Munkedals kommun erbjuds mycket variationsrika fiskevatten, allt från ett av landets bästa laxfiskevatten till havsfiske eller abborrmete i skogssjöar. Ta fiskeutrustningen och ge dig ut, men läs nedan först.

Fiske med handredskap

I Sverige är fisket med handredskap i havets kustvattenområde fritt för var och en under förutsättning att gällande regler och bestämmelser följs.


Det man framförallt behöver ha koll på när man fiskar är:

Vilka fiskarter man fångar och eventuellt behåller

Olika arter är förenade med olika regler och bestämmelser. Exempelvis finns det ett antal arter som är fredade och andra arter som regleras med ett så kallat minimimått. Du får till exempel inte fiska pigghaj eller ål, eller ta upp en havsöring som är under 45 centimeter eller en torsk som är under 30 centimeter.

Var man fiskar

Samma regler och bestämmelser som gäller för ett vatten, behöver inte gälla i ett annat vatten. Detsamma gäller havet. Minimimåttet som beskrivs ovan för havsöring gäller på västkusten. På ostkusten är exempelvis minimimåttet för havsöring 50 centimeter. Dessutom finns områden i havet som innebär en begränsning i det fria fisket. I vissa fall är det totalt fiskeförbud.

Hur man fiskar

Med handredskap avses spö eller liknande rörligt redskap som är utrustat med lina och som mest 10 krokar. Vid fiske får inte heller krokredskap användas som särskild anpassats för ryckfiske och enligt djurskyddslagen är det förbjudet att använda levande fisk som agn.

När man fiskar

Vissa fiskarter är tillåtna att fiska efter under vissa delar av året. Exempelvis gäller för havsöring på västkusten att havsöringen (och laxfisk överlag) är fredad under perioden 1 oktober till 31 mars.

 

Mer information om regler och bestämmelser hittar du hos Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Se länk under Relaterad information.

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: Webb Redaktion