Munkedals kommunvapen

Sjöar och vattendrag

Foto från torpdammen visande stilla vattenyta med grönskande träd längs med stränderna

Många verksamheter påverkar miljön i hav, sjöar och vattendrag. Mycket kan dock göras för att minska miljöpåverkan och motverka miljöproblem. Här har vi samlat information om bland annat grundvatten, muddring och vattendirektivet.

 

I vår kommun finns det saltvatten genom Sveriges enda riktiga tröskelfjord, Gullmarsfjorden, och flera vattendrag och sjöar med sötvatten.

Magnus Karlsson

Miljöhandläggare

Miljöenheten i mellersta Bohuslän


magnus.karlsson@sotenas.se

0523 - 66 47 26Rebecka Olsson

Miljöhandläggare

Miljöenheten i mellersta Bohuslän


rebecka.olsson@sotenas.se

0523-66 40 11