Munkedals kommunvapen

Grundvatten

Bild på en spegelblank sjö med skog på båda sidorna. På ytan syns näckrosor.

Kaserna

Grundvatten är det vatten som finns i marken där porerna i jorden och sprickorna i berggrunden är helt vattenfyllda. Grundvatten bildas genom att nederbörd infiltrerar. Nivån varierar mellan olika platser och årstider samt även mellan olika år. I södra Sverige är grundvattennivåerna generellt som högst under tidig vår.

 

Du som bor utanför tätorterna i Munkedals kommun har ofta grundvatten som vattenkälla. Är du orolig för kvaliteten på vattnet i din brunn kan du provta ditt vatten hos ett ackrediterat laboratorium, se länk till lista på laboratorier i högerspalten.

Henrik Wallin

Miljöhandläggare

Miljöenheten i mellersta Bohuslän

 

henrik.wallin@sotenas.se

0523-66 45 42


 

Daniel Olofsson

Miljöhandläggare

Miljöenheten i mellersta Bohuslän

 

daniel.olofsson@sotenas.se

0523-66 40 22