Detaljplaner

Bild visande detalplanekarta på ett bord och händer på persober runt om som granskar den.

Kartportalen - Bygga och Bo

I kartportalen hittar du information om både pågående och verkställda planer.

Klicka här för att komma till Kartportalen.länk till annan webbplats

Aktuella detaljplaner

Planförslagen presenteras i den version som var aktuell vid publiceringstillfället. Förslagen kan ha reviderats och nya beslut kan ha tagits under planprocessen efter publiceringstillfället. För mer information kontakta handläggaren.

Påbörjade planer

Planer i samrådsskedet

Illustration av samråd. Andra skedet i processen.


Gläborg 4:23

Gårvik Västra

Saltkällan Campingplanen

Saltkällan Åsen

 

Samrådsredogörelser redovisas när de är klara


Planer i granskningsskedet

Illustration av utställning. Tredje skedet i processen av processen.

Planer i antagandeskedet

Illustration av antagande. Fjärde och näst sista skedet i processen.

Planer som vunnit laga kraft

Illustration av laga kraft. Sist skedet i processen.

 

För att se planer som vunnit laga kraft, klicka här.

Senast ändrad: 2020-09-17

Sidansvarig: Erik Laurell