Gårvik Lökeberg

Ange Bildbeskrivning

Samhällsbyggnadsnämnden i Munkedals kommun har tagit fram ett förslag på detaljplan för Gårvik Lökeberg. Planområdet berör fastigheten Lökeberg 1:22. och är beläget på Tungenäset. Detaljplanens syfte är att skapa förutsättningar för bostadsbebyggelse samtidigt som områdets natur- och kulturvärden bevaras.

 

När planhandlingarna har uppdaterats ska detaljplanen ut på granskning.

Planhandlingar

 

Övrig information


Utredningar

Senast ändrad:

Sidansvarig: Erik Laurell