Gårvik Västra

Ange Bildbeskrivning

Kommunen har tagit fram ett nytt förslag på detaljplan för Gårvik Västra. Syftet med detaljplanen är att planlägga befintliga anläggningar och byggnader samt utöka byggrätter för bostäder i området.

 

Detaljplaneförslaget har varit ute på samråd under perioden 2021-07-06 till 2021-08-31. Kommunen reviderar handlingarna och uppdaterar planförslaget för att sedan ställa ut detaljplanen på granskning.

Handlingar

Övrig informaton


Samrådsredogörelse från 2019:

Eftersom planen då hade en annan avgränsning visas även samrådsredogörelse för Östra Gårvik


Utredningar