Munkedals kommunvapen

Gläborg 4:23

Ange Bildbeskrivning

Förslag till detaljplan Gläborg 4:23,
Munkedals kommun  

Ett förslag till detaljplan har tagits fram av kommunens

tillväxt- och kulturenhet via planförfattaren, Kihlmap HB.

 
Detaljplanens syfte är att ge en byggrätt för ett nytt verksamhetsområde/industriområde på bergområdet, med en anslutningsväg till lokalvägen.

 
Detaljplanen bedrivs som normalt planförfarande och kommunen har bedömt att verksamheten inte innebär betydande miljöpåverkan. Miljökonsekvenserna kommer att beskrivas i planbeskrivningen.

Samrådshandlingar