Håby Södra

Ange Bildbeskrivning

Kommunen håller på att ta fram ett planförslag. Området är beläget i Håby, söder om E6. Syftet med planarbetet är att pröva förutsättningarna att etablera ett verksamhetsområde.

 

Tidplan ej bestämd.

Handlingar

 

Underlag

Senast ändrad:

Sidansvarig: Erik Laurell