Munkedal Brudås

Bild visande planens plats i inledningsskedet av planprocessen

Samhällsbyggnadsnämnden i Munkedals kommun har tagit fram ett förslag på detaljplan för Brudås förskola, del av Foss 13:9 och 12:8 m.fl. Planområdet är beläget i Munkedals tätort, söder om centrum. Detaljplanen uppförs med ett så kallat standardförfarande.


Planens syfte är att möjliggöra för en ny förskola med en ändamålsenlig pedagogisk utemiljö.


När kommunen har tagit fram ett förslag på detaljplan får fastighetsägare, Länsstyrelsen och andra, som har intresse av förslaget, möjlighet att lämna synpunkter. Planförslaget kommer vara ute på samråd från 2021-03-02 till och med 2021-03-23.

 

Efter samrådet kommer planen att revideras för att därefter gå ut på granskning.

Planhandlingar

Övrig information

Utredningar

Senast ändrad:

Sidansvarig: Erik Laurell