Munkedals kommunvapen

Munkedals Hamn Västra

Ange Bildbeskrivning

Förslag till detaljplan för del av Munkedals Hamn Västra, Munkedals kommun.

Byggnadsnämnden i Munkedals kommun har tagit fram ett planprogram för Munkedals Hamn Västra.
Planprogram är första steget i planprocessen som kommer att leda fram till en ny detaljplan för området.

 

Syftet med planprocessen är att ge befintliga fastigheter utökade byggrätter samt undersöka möjligheten att tillskapa nya bostadstomter i området.