Ödsby, Bergsvik

Ange Bildbeskrivning

Kommunen har lämnat positivt planbesked för att detaljplanelägga befintliga och nya bostäder i Bergsvik. Planförslaget har varit på samråd under 2011/2012. Inkomna synpunkter har sammanställts i en samrådsredogörelse, daterad 2012-03-30. Planförslaget har varit på granskning två gånger, 2013 och 2015.

 

Kommunen håller på att se över planhandlingarna och utredningarna. Ny granskning kommer ske när handlingarna är klara.

Handlingar

 

Underlag

Senast ändrad:

Sidansvarig: Erik Laurell