Saltkällan Åsen

Ange Bildbeskrivning

Förslag till detaljplan för Saltkällan Åsen, Munkedals kommun.

 

Ett förslag till detaljplan har tagits fram av kommunens Tillväxt-och Kulturenhet via planförfattaren, Radar Arkitekter & Planering AB.

 

Detaljplanens syfte är att möjliggöra bostadsbebyggelse om mellan 65 och 115 bostäder på Åsens höjdrygg, delvis i brant terräng.

 

Detaljplanen bedrivs med normalt planförfarande.

Kommunen har bedömt att detaljplanen inte innebär betydande miljöpåverkan. Miljökonsekvenserna ligger i planbeskrivningen.

Handlingar

 

Underlag

Senast ändrad:

Sidansvarig: Erik Laurell